ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Petrin Nakliyat yönetimi ve tüm çalışanları olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetin tüm aşamalarında Sağlık Emniyet Çevre Kalite Politikamızın temel ilkeleri;
* ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına ve ülkemizin yasal mevzuatlarına uygun olarak sistemimizi kurmak ve sürekli iyileştirmek,
* Sunduğumuz hizmetlerde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
* İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile çalışanların sağlığını etkileyebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak, mümkün olmadığı durumlarda riski değerlendirerek etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmak, işletmek,
* Doğal kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak,
* Çevre kirliliğine yol açabilecek olan etkenleri saptayıp değerlendirerek etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi için kontrol sistemlerini kurmak, işletmek,
* Oluşan atıkları kaynağında kontrol altına alarak önlemek, önlenemeyen durumlarda en az düzeyde tutmak ve geri dönüşümle tekrar kullanılmasını sağlamak, geri dönüşümü olmayanları yasalar doğrultusunda bertaraf etmek,
* Olası acil durumların ortaya çıkmasını önlemek, bu durumların risklerini ve etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı olmak ve etkin haberleşme yollarını tanımlayarak ilgilileri bilgilendirmek,
* Etkileşim içinde bulunduğumuz herkesin Petrin Nakliyat’ın Entegre Yönetim Sistemi yöntem ve ilkeleri konusunda bilinçlenmesi sağlamak ve bu ilkelere uymaları konusunda teşvik etmektir.

Powered by themekiller.com